SSH Linux’de Dizindeki Dosya Sayısını Bulmak

İhtiyacım olmuştu ve uzun arama sonrası bulabildiğim ve bir klasörün altında kaç adet dosya olduğunu SSH üzerinden sizde bulmak istiyorsanız aşağıdaki komutları kullanarak işleminizi SSH üzerinden sağlayabilirsiniz. Putty üzerinden SSH bağlantısı yapmalı ve sonra;

find /home -maxdepth 1 -type d | while read -r dir; do printf “%s:\t” “$dir”; find “$dir” | wc -l; done

komutunu girmelisiniz. Bu komutta sizlere home klasörü altında klasörler dahil olmak üzere toplam kaç adet dosya olduğunun çıktısını vermektedir. İşlem sunucunuzun yoğunluk ve hızına göre ortalama 10 saniye sürmektedir. Örnek işlem çıktısı aşağıdadır.

[[email protected] home]# find /home -maxdepth 1 -type d | while read -r dir; do printf “%s:\t” “$dir”; find “$dir” | wc -l; done
/home: 442259
/home/xxxxxx: 1263
/home/xxxxxx: 237412
/home/xxxxxx: 1231
/home/xxxxxx: 29
/home/xxxxxx: 4160
/home/xxxxxx: 5287
/home/xxxxxx: 318
/home/xxxxxx: 1554
[[email protected] home]#

Yorumlar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.