SSH Linux’de Dizindeki Dosya Sayısını Bulmak

İhtiyacım olmuştu ve uzun arama sonrası bulabildiğim ve bir klasörün altında kaç adet dosya olduğunu SSH üzerinden sizde bulmak istiyorsanız aşağıdaki komutları kullanarak işleminizi SSH üzerinden sağlayabilirsiniz. Putty üzerinden SSH bağlantısı yapmalı ve sonra;

find /home -maxdepth 1 -type d | while read -r dir; do printf “%s:\t” “$dir”; find “$dir” | wc -l; done

komutunu girmelisiniz. Bu komutta sizlere home klasörü altında klasörler dahil olmak üzere toplam kaç adet dosya olduğunun çıktısını vermektedir. İşlem sunucunuzun yoğunluk ve hızına göre ortalama 10 saniye sürmektedir. Örnek işlem çıktısı aşağıdadır.

[root@server home]# find /home -maxdepth 1 -type d | while read -r dir; do printf “%s:\t” “$dir”; find “$dir” | wc -l; done
/home: 442259
/home/xxxxxx: 1263
/home/xxxxxx: 237412
/home/xxxxxx: 1231
/home/xxxxxx: 29
/home/xxxxxx: 4160
/home/xxxxxx: 5287
/home/xxxxxx: 318
/home/xxxxxx: 1554
[root@server home]#

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Print this page

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.